Hitta ditt framtida lärarjobb hos oss

Förskollärare på Lilla Björns Förskola

Lilla Björns Förskola AB söker Lärare i förskoleklass i Hässleholm


Kort beskrivning av företaget:
Vi välkomnar dig till ett graviditetsvikariat hos oss p? Lilla Björns Förskola. Förskolan "Lilla Björn" i Hässleholm bedrivs i privat regi sedan lite mer än 30 år. Förskolan har 2 avdelningar med sammanlagt 28 barn och egen kock. Vår målsättning är att verksamheten ska genomsyras av utforskande, glädje, delaktighet/inflytande, omtanke och respekt. Alla barn ska utifrån sina intressen och förmågor få vara sitt bästa jag.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Vår förskola lägger fokus på ett medvetet bemötande för att bana väg för barnens framtid. - och tillsammans med kollegor planera den pedagogiska verksamheten samt kontinuerligt och systematiskt dokumentera och utveckla den pedagogiska verksamheten. - att tillsammans med övrig personal planera, genomföra och utvärdera det ped.arbetet. - att tillsammans med arbetslaget arbeta för barns inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas.

Beskrivning av kvalifikationer:
Förutom förskollärarexamen förväntar vi oss att du är ansvarsfull, engagerad, nyfiken och att du tillsammans med den övriga personalgruppen vill utveckla och driva verksamheten framåt. Du kommer att ansvara för att läroplanens mål uppfylls och ska vara insatt i pedagogisk dokumentation.

Registrera intresse för jobbet

Arbetsgivare
Lilla Björns Förskola AB
Postadress
Lövskogsvägen 6
28133 HÄSSLEHOLM
Varaktighet, arbetstid
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Tjänsten är ett vikariat för perioden 2015-10-01--2016-10-01 (troligtvis längre).
Lön
Fast månads- vecko- eller timlön
Ansökan
Antal platser: 1
Kontaktpersoner
Daniel Pettersson
010 - 10 10 630
cv@lararjobblistan.se